Alle kredieten

Elk krediet heeft zijn eigenheid inzake duurtijd, afbetaling, het beoogde doel... zijn typische specialiteiten. ONLINEFINANCE.BE houdt zich voor de op Uw maat efficiënste oplossing te kiezen.

Lening op afbetaling

Is een financiering dat wordt afgesloten voor elk doel, voor een vaste duurtijd en dat moet worden terugbetaald door een vaste maandsom met de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen zonder de resterende rente.

Verkoop op afbetaling

Is een financiering enkel voor de noodzakelijke som en voor de aankoop van een goed (auto, huishoudapparaten, meubelen...) of de levering van een dienst waarbij een voorschot wordt gevraagd en waarbij moet worden terugbetaald binnen een vaste duurtijd door een vaste maandsom met de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen zonder de resterende rente.

Kredietopening

Is een financiële reserve die ter beschikking wordt gesteld, al dan niet met de aflevering van een kredietkaart. De intresten moeten periodiek worden betaald. Voor de terugbetaling van het kapitaal zelf zijn verschillende formules. Pas op voor de keuze waarbij slechts een percentage van het kapitaal wordt terugbetaald.
Gelet op de vrees tot blijvende schuld kies daarom bij voorkeur voor een lening op afbetaling!

Hypothecaire- of woonfinanciering

Voor nieuwe, toekomstige eigenaars is het geen sinecure om uit het overaanbod de juiste keuze te maken. Online Finance stelt de mogelijkheid voor om via beperkte info de juiste richting aan te geven met vrijblijvend advies.
De huidige eigenaars, maar met betalingsmoeilijkheden of vermelding bij de Nationale Bank van België, worden on line geholpen door enkel de aanvraag behoorlijk in te vullen.

All-in-1-financiering

Is de financiële mogelijkheid om voor elk doel alle bestaande kredieten aan een lagere rentevoet en daardoor een lagere en vaste maandsom met een vaste duurtijd terug te betalen met de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen zonder de resterende rente.