Nieuws - Vragen - Tips

Goekeuring aanvraag - Afspraak - Betaling

Van zodra Uw aanvraag naar ons wordt verstuurd, wordt ze dadelijk behandeld en wordt U zo spoedig als mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Bij goedkeuring wordt een afspraak geregeld. De betaling van het krediet verloopt via een bestendige opdracht bij Uw bank/post of via maandelijkse overschrijving.

Lopende leningen - All-in-1

Lopende leningen worden overgenomen, gecentraliseerd voor zover dit aan te raden is.
Een alles-in-één-lening kan een oplossing bieden doordat een lager maandbedrag kan worden betaald en doordat bij een hoger ontleend bedrag ook de kostenpercentages dalen.

Kredietkaarten

Kredietkaarten zijn een dure lening maar helpen niet de schuldenlast te verlagen, integendeel. Op het ogenblik dat U de kaarten wilt vereffenen, dient U meestal nog het volledige bedrag terug te betalen. Een lening op afbetaling helpt U die dure kredietkaarten eenmalig af te betalen. Op die manier wordt de schuld elke maand met eenzelfde bedrag afgelost over een vaste termijn.

Nationale Bank

Bij een negatieve vermelding bij de Nationale Bank van België kunnen Uw problemen opgelost worden indien U eigenaar bent. Weet dat elke lening, ook kredietkaarten, kenbaar gemaakt worden bij deze Nationale Bank. Met een eenvoudige aanvraag onderzoeken wij alle mogelijkheden.

Geschillen en klachten

Voor alle problemen kunt u terecht bij de Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel