Garanties

Erkenning

Alle banken, kredietmaatschappijen en -makelaars met wie onafhankelijk samengewerkt wordt, zijn door de wet erkend en gemachtigd.

Ervaring

Een 30-jarige ervaring steeds in onderling overleg met de cliënten waarbij duidelijke voorwaarden en condities worden gesteld.
Elke overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van alle gemaakte afspraken.

Tarieven op maat

Tarieven worden netto berekend en zijn door de wetgever goedgekeurd.
Er zijn geen kosten of verplichte verzekeringen aan de tarieven of de overeenkomsten verbonden.
De tarieven zijn per soort krediet vastgelegd. Goedkopere tarieven gelden voor een goedkoper soort krediet.
Bij het informeren krijgt U steeds het juiste tarief voor het juiste krediet.

Snelle afhandeling

Het afhandelen van een kredietaanvraag wordt uitsluitend met de modernste communicatiemiddelen gestuurd. Beoordelingen gebeuren op automatische basis aan de hand van voorgeprogrammeerde modules. Pas bij een melding van weigering is er een persoonlijke tussenkomst ter verduidelijking of opheldering van problemen.
De voorziene prospectus is steeds ter beschikking voor inzage.
Garanties en Veiligheid van de gegevens overgedragen via PC.

Privacy

Alle ingevoerde persoonlijke gegevens zijn beveiligd en voldoen aan de wet van 8/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Kredicom Holding verbindt zich ertoe om enkel die persoonlijke gegevens te vragen die nodig zijn voor Uw aanvraag en de nodige service daartoe. Behoudens verzet dat U per mail of brief verstuurt naar Kredicom Holding geeft U haar de toestemming om informatie door te sturen over commerciële acties voor producten of diensten aangeboden door Kredicom Holding of andere samenwerkende ondernemingen.