Wie zijn wij

De Oostendse Leencentrale werd opgestart in 1983 als een zelfstandige onderneming na meerdere jaren van opleiding bij vakkbekwame professionelen.

Sindsdien heeft de kredietwereld een totale gedaanteverandering ondergaan en werd de Oostendse Leencentrale omgevormd tot een volwaardige bvba met als specialiteit het uitgebreide gamma aan kredieten.

Kredietmakelaar is een specialiteit geworden om de cliënten beter te kunnen dienen in de wirwar van regelgevingen met hun verscheidenheid aan mogelijkheden en hun specifieke uitzonderingen.
Slechts door met kennis van zaken te kunnen overleggen, worden de gunstigste resultaten geboekt.

De Oostendse Leencentrale heeft samenwerkingsakkoorden met bijna alle bank- en kredietinstellingen in België waarbij ze onafhankelijk, en zonder enige opgelegde verplichting of voorwaarde kan beslissen in het voordeel van de cliënt.

Na bijna 30 jaar is de Oostendse Leencentrale steeds een veilige haven gebleken.